Pohrebné služby

Ide o smútočné rozlúčenie v obradnej sieni za účasti pozostalých a následné spopolnenie v krematóriu, alebo uloženie do hrobu.

V súčasnej dobe je to nejrozšírenejší spôsob pohrebu.

 

 
Pohrebná služba Posol - logo-holubička Vystavenie zosnulého pred spopolnením zabezpečuje naša phrebná služba podľa hygienických predpisov
Pohrebná služba Posol - logo-holubička Prevoz zosnulého z miesta úmrtia do chladiaceho zariadenia v prevoznej truhle
Pohrebná služba Posol - logo-holubička Úprava zosnulého a prezlečenie do vlastného odevu, pokiaľ je k dispozícii
Pohrebná služba Posol - logo-holubička Uloženie zosnulého do konečnej obradnej rakvi (typ …..)
Pohrebná služba Posol - logo-holubička Látkové vybavenie rakvi
Pohrebná služba Posol - logo-holubička Prenájom smútočnej siene vrátane služby obradníka a rečníka
Pohrebná služba Posol - logo-holubička Zabezpečíme pre vás fotografa
Pohrebná služba Posol - logo-holubičkaKytica na rakvu z bielých karafiátov 16 ks, saténová stuha
Pohrebná služba Posol - logo-holubičkaPropožičanie smútečného venca z látkových kvetov, saténová stuha
Pohrebná služba Posol - logo-holubičkaPríprava a tlač klasického parte do 25 ks
Pohrebná služba Posol - logo-holubičkaVydanie úradnej urny s pozostatkami zosnulého v našej kancelárii
Pohrebná služba Posol - logo-holubičkaTextilný transportný obal na úradnú urnu s pazoostatkami zosnulého
Pohrebná služba Posol - logo-holubičkaZabezpečenie administratívnych úkononov pre vydanie úmrtného listu
Pohrebná služba Posol - logo-holubičkaVystavenie matričných dokladov
Pohrebná služba Posol - logo-holubičkaSpopolnenie v krematóriu

 

Pohrebná služa Posol - Pohrebné služby

Pohrebná služa Posol - Logo-Holubička
Zavolám