Ekonomický pohreb Posol

Pohrebná služa Posol - Ekonomický pohreb

 

Ide o smútočné rozlúčenie v obradnej sieni za účasti pozostalých a následné spopolnenie v krematóriu, alebo uloženie do hrobu.

V súčasnej dobe je to nejrozšírenejší spôsob pohrebu.

Pohrebná služba Posol - logo-holubičkaVystavenie zosnulého pred spopolnením zabezpečuje naša phrebná služba podľa hygienických predpisov
Pohrebná služba Posol - logo-holubičkaPrevoz zosnulého z miesta úmrtia do chladiaceho zariadenia v prevoznej truhle
Pohrebná služba Posol - logo-holubičkaÚprava zosnulého a prezlečenie do vlastného odevu, pokiaľ je k dispozícii
Pohrebná služba Posol - logo-holubičkaUloženie zosnulého do konečnej obradnej rakvi
Pohrebná služba Posol - logo-holubičkaLátkové vybavenie rakvi
Pohrebná služba Posol - logo-holubičkaPrenájom smútočnej siene vrátane služby obraadníka a rečníka
Pohrebná služba Posol - logo-holubičkaKytica na rakvu z bielých karafiátov 16 ks, saténová stuha
Pohrebná služba Posol - logo-holubičkaPrepožičanie smútočného venca z látkových kvetov, saténová stuha
Pohrebná služba Posol - logo-holubičkaPríprava a tlač klasického parte do 25 ks
Pohrebná služba Posol - logo-holubičkaVydanie úradnej urny s pozostatkami zosnulého v našej kancelárii
Pohrebná služba Posol - logo-holubičkaTextilný transportný obal na úradnú urnu s pazostatkami zosnulého
Pohrebná služba Posol - logo-holubičkaZabezpečenie administratívnych úkononov pre vydanie úmrtného listu
Pohrebná služba Posol - logo-holubičkaSpopolnenie v krematóriu
Informácie o cene Ekonomického pohrebu Posol vám podáme NONSTOP na linke (+421) 903 285 582Cena nezahŕňa preúčtované náklady ďalších pohrebných služieb, albo iných zariadení. Cena nezahŕňa dopravu nad 25 km.

 

Pohrebná služa Posol - Logo-Holubička
Dohodnúť
pohreb