Zahraničná repatriácia

Pohrebná služa Posol - Pohrebné vozidlo Ford Tansit custom

 

Okrem Slovenskej republiky, sa špecializujeme aj na zahraničné prevozy zosnulých, vieme zabezpečiť aj leteckú prepravu. Zahraničné oddelenie našej pohrebnej služby zaisťuje kompletné služby pri transporte zosnulého z ktoréhokoľvek miesta vo svete do SR, vrátane prevozu cudzích štátnych príslušníkov zo SR do zahraničia a to ako pre súkromé osoby, tak aj pre slovenské a zahraničné poisťovne a asistenčné služby. Hovoríme nemecky a anglicky.

  • podľa platných nariadení príslušnej zeme zobstaráme rakvu a zinkovú vložku.
  • vybavíme povolenie hygienika, pasové a colné formality, jednanie s príslušným konzulátom, úmrtný list, preklady dokumentov súvisiacích s prepravou a letenku
  • v prípade záujmu alebo, keď to vyžadujú zdravotné predpisy, zabezpečíme prevedenie balzamacie a konzervacie
  • súčásťou týchto služieb je zabezpečenie smútečného obradu na kteromkoľvek mieste v SR, alebo výstav zosnulého, kremácia, zaslanie urny do miesta určenia, pohreb do krajiny.

Pro prepravu zosnulých máme vyspelý vozový park pohrebných špeciálou. Naše vozy stále držíme v špičkovom prevádzkovom stave a držíme si modernú flotilu pohrebných vozidiel, ktoré splňujú zákonné parametre a sú vhodné pre zahraničnú prepravu zosnulých.

 

Zavolať prepravu
Zavolať prepravu

 

Preprava zosnulých

Súvisiace obrázky: